TAIDEPEDAGOGI / VISUAL ART TEACHER

Olen toiminut taiteenperusopetusta tarjoavan Taidekoulu Tatavuun / TatQ:n kuvataideopettajana 1999–2000, 2010–2014 ja 2016–2018, sekä lukuvuoden 2017–18 Tatavuun rehtorina. Tuolloin kirjoitin myös Taidekoulu Tatavuun uuden opintosuunnitelman valmiiksi. Korostin opintosuunnitelmassa varhaiskasvatuksen merkitystä 2–4-vuotiaille, ikäryhmä, jolle perinteisesti ei tarjota viikoittain toistuvaa taideopetusta. Lisäksi olin lukuvuoden 2019–2020 Espoon kaupungin päiväkodeille suunnatun Kulttuurikurkkauksen kuvataideopettaja.

Toimin Omnian Ammattiopiston Art Omnian yhteisötaideopettajana. Olen opettanut Omniassa taide- ja kulttuuriaineita vuosina 2010–2020 niin pää-, kuin sivutoimisena opettajana. Olen ollut myös sotepuolen lähihoitajaopiskelijoiden ammatillisten taideaineiden opettaja.

Tekstiilitaiteen pohjautuvia erilaisia opetuskokonaisuuksia aikuisille, nuorille aikuisille ja lapsille olen pitänyt vuodesta 1997 lähtein. Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opinnäytetyötyöni pohjautui ekspressiivisen taideterapiaan ja tein siitä syventävät opinnot, myöhemmin myös jatko-opintoja (2008–2010 & 2018–2019). Olen kehittänyt aikuisille suunnatun taidekurssikokonaisuuden Matkalla minuuteen ja omaan taidekieleen. Siihen liittyen olen pitänyt materiaalilähtöisiä kuvataidekursseja vuodesta 2016 eri yhteistyötahojen kanssa eri-ikäisille ja erilaisista tulokulmista tuleville aikuisryhmille.