Kolmiosainen perinnekäsitöihin ja muotoiluun pohjautuva työpajakokonaisuus

  1. Pesäinstallaation Taidepöllö Värivaakku –työpajat 3-6-vuotiaille yhteistyössä aikuisen kanssa ja yli 7-vuotiaille itsenäisesti toimivana työpajana taideopettajan ohjauksessa.
  2. Kyläkutojien polku- ja puun punontaleirit – Kutojalinnuista lavastajalinnuiksi:
    A) Keppikudonta-työpajat 3-5 -vuotiaille
    B) Oksanhaarakudontatyöpajat yli 6-vuotiaille
  3. Historiaan ja luontoon pohjautuva Puumerkistä emojiin –grafiikkatyöpaja 3-vuodesta ylöspäin

Lavastajalintu, kuten kutojalintukin, on tropiikissa elävä lintulaji, joka hamstraa metsistä kaikenlaista materiaalia, ja tekee niistä uskomattomia estradeja ja teoksia metsiin. Nykyään lavastajalinnut ovat löytäneet myös metsien roskat ja roskista on tullut osa lavastajalintujen teoksia. Taideleirillä myös luonnosta löytyvät roskat voivat saada uuden merkityksen osana syntyviä teoksia. Positiivisesti pohtien paneudutaan työskentelyn lomassa ilmastoon liittyvin ympäristökysymyksiin ja etsitään ratkaisuja maapallon parantamiseen ja luonnon elävöittämiseen taiteen ja leikin keinoin.

Ota yhteys sähköpostitse anmikkol@gmail.com tai puhelimitse 040 740 8404, niin sovitaan tarkemmin.

Taidepöllöjä ja Värivaakkuja & erilaisten öttiäisten pesiä

Kaksiosainen työpajakokonaisuus on vanhempi – lapsi, tai aikuinen-lapsi -taidepaja, joissa opetellaan ja toteutetaan yksinkertaisin taidekäsityön menetelmin mielikuvitusotuksia, ja otuksille pesiä kierrätysmateriaaleista. Työpajaan liittyy myös retki lähiluontoon ja materiaalinkeruuta, sekä savirakentelua.

Paja soveltuu erityisesti pienimmille, jotka tarvitsevat vielä vanhemman tukea taidetyöskentelyssä ja hienomotoriikkaa edellyttävissä tehtävissä. Työpaja perustuu tarinaan ja yhteisölliseen taidetekemiseen. Työpajaan kuuluu myös pieni loppujuhla, jossa jokainen työpari esittelee oman otuksensa ja siihen liittyvän tarinan muille. Siten erilaiset nukketeatterin keinot, draama ja musiikki ovat osa monitaiteellista työpajaa.

Otathan yhteyttä, vaikka kokoamasi vanhempi-lapsi-ryhmän kanssa, tai työpajaa päiväkotihenkilöstölle suunnaten!

anmikkol@gmail.com
puh. 040 740 8404

Taidepöllöjä ja Värivaakkuja & erilaisten öttiäisten pesiä 6-9-vuotiaille

Kaksiosaisessa taidepajassa opetellaan ja toteutetaan yksinkertaisin taidekäsityön menetelmin mielikuvitusotuksia, sekä pesiä itsetehdyille otuksille kierrätysmateriaaleista. Työpajaan liittyy myös retki lähiluontoon ja materiaalinkeruuta, sekä savirakentelua.

Paja kehittää hienomotoriikkaa ja opettaa kouluikäisille lapsille perinnekäsityöntaitoja – leikkiä ja mielikuvitusta oppimisessa hyödyntäen! Koska työpaja perustuu itsetehtyyn tarinaan, osittain myös yhteisölliseen taidetekemiseen, työpajaan liittyy loppujuhla. Siinä jokainen lapsi tai lapsityöpari esittelee oman mielikuvituksekkaansa muille, sekä otukseen liittyvän tarinan. Monitaiteellinen työpaja hyödyntää luontevasti erilaisia nukketeatterin keinoja ja draama ja musiikki ovat osa kurssisisältöä.

Ota yhteys sähköpostitse anmikkol@gmail.com tai puhelimitse 040 740 8404, niin sovitaan tarkemmin.

Keppikudontatyöpajat luonnossa 3-5 -vuotiaille

Keppikudontaa puutikkujen varassa luonnossa: aitauksia leikkieläimille ja mielikuvitusotuksille. Tehtävässä yhdistyvät käsillä tekeminen, perinnekudonta ja leikki. Tehtävä laajentaa ymmärrystä rakenteluleikin mahdollisuuksista, myös kierrätyksestä luonnonmateriaaleihin yhdistyen. Tehtävää jatketaan saduttamalla ja kuvittamalla rakenteluleikin pohjalta syntyneitä tarinoita.

Työpaja toimii hyvin myös pienemmille yhdessä vanhemman kanssa majoja punoen ja saduttaen.

Jos kiinnostut, otathan yhteyttä!

anmikkol@gmail.com
puh. 040 740 8404

Oksanhaarakudontaa – työpajakokonaisuus 7-10-vuotiaille

Perinnekäsityöhön ja taiteeseen yhdistyvä työpaja rakentuu tarinallisuuteen ja luontoretkeen, jolloin inspiroidutaan visuaalisesti ja luonnon ääniä kuunnellen ja tuoksuja haistellen. Retken aikana lapset etsivät metsästä omaan taidetyöhönsä sopivan oksanhaaran, jota tullaan käyttämään teoksen osana ja kudontakehyksenä. 

Kaikkia aisteja vahvistavaan ja mielikuvitusta kehittävään luontolähtöiseen tekemiseen kuuluu myös maalauksellinen työpajavaihe luontoretken jälkeen ennen kudonnan aloittamista.

Ota yhteys sähköpostitse anmikkol@gmail.com tai puhelimitse 040 740 8404, niin sovitaan tarkemmin.